व्यवस्थित अनलाइन लेनदेन प्रसोधन (MOTP)

यो सेवा बैंकको कर्पोरेट ग्राहकहरूको लागि टेक्नोलोजीमा आधारित सेवा  हो । अनलाइन सेवा मर्फत खाता र भुक्तान प्रक्रिया सुचारु र व्यवस्थित गर्नको लागि आधारित छ। यो मुख्यतः कर्पोरेट ग्राहकहरूको लागि प्लेटफर्म हो जुन ई-मेल सहित विभिन्न बैंकहरूमा राखिएको कम्पनीहरूको खाताहरूको पक्षमा भुक्तानीको लागि।

विशेषताहरु:

  • EBL खाताहरू र कुनै अन्य बैंकहरूमा तत्काल भुक्तान खाताहरू:
  • CSV, एक्सेल अपलोड प्रणाली, सजिलो र परेशानी मुक्त

EBL MOTP सेवाका लागि दर्ता

आवश्यक कागजातहरूसँग कुनै नजिकको EBL शाखा र MOTP दर्ता फारम भ्रमण गर्नुहोस्।

सीमाहरू:

कम्पनीको निर्णय अनुसार भूमिका आधारित आधार।