एभरेष्ट आरोहण मुद्धती खाता

विशेषताहरु:
  • न्यूनतम मौज्दात रू. १०,००० ।
  • ब्याज मासिक आधारमा लागू हुनेछ ।
  • अन्तिम भुक्तानी लागत कर कटौती पश्चात् गरिनेछ ।
  • मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत चक्रवृद्धि मूल्यमा कुपन दरभन्दा २ प्रतिशत बढीमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
  • यहाँ, कुपन दरले खाता खोल्ने समयमा मुद्दती खाताको दरलाई जनाउँछ ।
  • मुद्दती निक्षेपमा आधारित क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध गराइनेछ जहाँ न्यूनतम जम्मा रकम रु २,००,००० हुनेछ ।

Normal Fixed Depost Double & Triple Scheme  –  Apply Here

Fixed Deposit Amount Tenure
Double (2x) 5 years, 8 months & 28 days
Triple (3x) 9 years, 1 month & 7 days

Remittance Fixed Deposit Double & Triple Scheme – Apply Here

Fixed Deposit Amount Tenure
Double (2x) 5 years, 3 months & 21 days
Triple (3x) 8 years, 4 months & 29 days

Get Us to Call You Back