फ्लेज़ी रिकरिङ्ग मुद्धति खाता

यो योजना सानो तर नियमित बचत गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी ल्याईएको हो । विशेषत: आम्दानीमा उतारचडाव आइरहने जस्तै स्वरोजगार व्यक्तिहरु, व्यवसायीहरु वा मौसमी पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरु तथा ग्रामिण तथा शहरोन्मुख भेगका बासिन्दाहरु समेत यो योजनाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

  • न्युनतम मौजात – रु १०० प्रति महिना (रु. १०० को गुणाकंमा )
  • अवधि – १२ देखि १२० महिना सम्म ( ३ महिनाको गुणाकंमा )

बिशेषताहरु

  • महिनामा १० पटक सम्म रकम जम्मा गर्न सकिने ।
  • यदि निर्धारित रकम नियमित  जम्मा नभएमा, साधारण बचत खाताको ब्याजदर प्रदान  गरिनेछ ।
  • जरुरत परेमा निर्धारित समय अवधि अगावै रकम निकाल्न सकिने (शर्तहरु लागु हुनेछ) ।