Remittance Payout Locations

List of Paying Agent of Everest Remit (Inside Nepal)

Name Province District Address Contact
Machhapuchhre Bank Limited-phidim Branch 1 Panchthar Mechi Rajmarg Chowk 024-520526/024-520527
Gaurisankar Krishi Sahakari Sanstha Ltd 1 Panchthar Phidim1 Panchthar 024-521028/9852681318
Civil Bank Limited-phidim Branch 1 Panchthar Phidim-1 024-520788
Kanchanjunga Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha 1 Panchthar Phidim Pachthar 9852681275
Nic Asia Bank Limited-phidim Branch 1 Panchthar Main Line 024-521072
Samjhana Kirana Pasal 1 Panchthar Gopetar Bazar Panchami 9752607277/9817962000
Saptakoshi Development Bank Ltd-phidim Branch 1 Panchthar Bhanu Chowk 024-521002/9852053670
Sahara Nepal Saving & Credit Co-operative Ltd-phidim-panchthar 1 Panchthar Phidim 1 Thadoline 9842759172
Kabita Money Transfer 1 Panchthar Rake Chowk 9742646343/021-540810
Nmb Microfinance Bittiya Sanstha Limited-gopetar Branch 1 Panchthar Panchami 1 Gopetar 9817609947
Kanchan Money Transfer 1 Panchthar Birendra Chowk Near District Police Station 024-460276
Forward Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd-phidim Branch 1 Panchthar Phidim 9802788503
Sushma Traders 1 Panchthar Near Nepal Bank Ltd. Phidim 1 9845040332/055-565355
Forward Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd-ranke Branch 1 Panchthar Ranke 9802788504
Yangtaru Money Transfer 1 Panchthar Phidim 1 Budhamarga 024-521012/9805340655/9862069777/9815989429
Aathrai Remit N Trade Center, Phidim 1 Panchthar Phidim Panchthar 9852681418/024-520418
Dilungchha Money Transfer 1 Panchthar Near Shree Durga Higher Secondary School Ravi 023-620464/9752600111
Kanchanjangha Saving N Credit Co. Ltd, Phidim 1 Panchthar Phidim, Panchathar 024-520057/9852681275
Kushal Suppliers 1 Panchthar Phidim 1 024-52757/9851078382/9842746153
New Namaste Enterprise Yashok Bazar 1 Panchthar Yashok Bazar, Pachthar 024-520529/9742602786