Remittance Payout Locations

List of Paying Agent of Everest Remit (Inside Nepal)

Name Province District Address Contact
Pragati Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd 5 Bardiya Bagnaha9 9858042002
Shreya Money Transfer 5 Bardiya Padhanaha-1, Now Barbardiya-4, Bardiya 9848219324
Koseli Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd 5 Bardiya Shivapur 5 9812578986
Erish Money Transfer 5 Bardiya MADHUBAN MUNCIPALITY 02 BARDIYA 9813075131
Nirdhan Utthan Bank Ltd-bansaghadi Bardiya 5 Bardiya Neulapur 7 084-540051
Karnali Bikas Bank-thakurdwar 5 Bardiya THAKURDWAR 84402090
Nirdhan Utthan Bank Ltd-bhurigau Bardiya 5 Bardiya Neaulapur 7 084-403031
Karnali Bikas Bank-sanoshree 5 Bardiya SANOSHREE-BARDIYA 84440353
Janautthan Samudayic Laghubitta Bikash Bank Ltd-kakaura Branch 5 Bardiya Kakaura 6 084-410038
Forward Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd-sanoshree Branch 5 Bardiya Sanoshree 9802788613
Forward Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd-sorhawa Branch 5 Bardiya Sorhawa 9802788614
Adhikari Money Transfer Gulariya 5 Bardiya Gulariya-6 Bardiya 084-420739
Sandesh Store 5 Bardiya Bansgadhi 11 Machhagadh 9748001575/9816530165
Ks Enterprises Kalika Bardiya 5 Bardiya Kalika-08 Tilkana Chowk Bardiya 9848180900/9844836536
Prerana Traders And Money Network 5 Bardiya Bhurigaun 7 084-403022/9858024359
Mata Maharani Money Transfer Banchauri 5 Bardiya Banchauri-3 Bardiya 9807869885
Sp Trading 5 Bardiya Near Peepalbot Cooperative Ltd Bansgadhi Motipur 8 084-400056/9841341151
Raptibheri Bikas Bank Ltd Gulariya 5 Bardiya Gulariya, Bardiya 084-421236
Gyan Ganga Money Transfer And Trade Concern 5 Bardiya Patabhar 9 Shantibazar 9849968902/9822522544
Raptibheri Bikas Bank Rajapur 5 Bardiya Rajapur-11,Bardiya 084-460289