कर्पोरेट इन्टरनेट बैंकिंग

हामीलाई सेवाको मौका दिइएकोमा धेरै प्रसन्न छौं र ई-बैंकिंगको रूपमा सेवाको विस्तृत दायरा प्रस्ताव गर्न चाहन्छौं। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंहरुले यो अनुभवलाई सुखद र उपयोगी पाउनुहुनेछ। हाल, निम्न सेवाहरू हाम्रो इन्टरनेट बैंकिंग मार्फत उपलब्ध छन्।

  • खाता सारांश / स्टेटमेंट
  • ब्यालेंस सोधपुछ
  • कोष स्थानान्तरण
  • उपयोगिता बिल भुगतान
  • अफलाइन अनुरोधहरू (चेक बूक्, बिपे्षण आदि)
  • विभिन्न अलर्ट् (इमेल / एसएमएस)

  इन्टरनेट बैंकिंग लगइनको लागि माथि चित्रमा क्लिक गर्नुहोस्