संयुक्त साझेदार

हाम्रो संयुक्त साझेदार, पंजाब नेशनल बैंक, भारतमा सबै भन्दा ठूलो केन्द्रहरुमा अवस्थित रहेको भारतको एक सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय बैंक हो। वर्ष २०१२-१३ को समयमा आफ्नो प्रदर्शन को कारण, बैंकले आफ्नो सेवा र समग्र प्रदर्शनको मान्यतामा धेरै सम्मान र पद्धवी अर्जित गरेको छ.....

थप पढ्नुहोस्

नयाँ समाचार

Grievance Handling Officer

Name: Mr. Ashutosh Sharma
Contact: +977-9851074410 / 01-4543377 (Ext:1006)

Email: [email protected]

Information Officer

Name: Mr. Keshab Raj Paudel
Contact: +977-9851074405 / 01-4543377 (Ext:1200)
Email: [email protected]