सह–वित्तीयकरण कर्जा

बैंकले सह-वित्तीयकरण कर्जा अन्तर्गत पूंजीकृत ठूला परियोजना जस्तै जलविद्युत,निर्माण उद्योग, अस्पतालहरु, हवाई सेवा, होटल तथापर्यटन, विभिन्न सवारी साधनहरुको एकल वितरक लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको कारोवारसंग सम्बन्धित व्यवसायहरुमा आवश्यक पर्ने सह-बित्तीयकरण कर्जामा आफनो नेतृत्वमा तथा सदस्य बैंकको रुपमा पनि कर्जा लगानी गर्नेछ ।

भविष्यमा पनि बैंकले सम्भावित परियोजनाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता परियोजनाहरुमा आफ्नो नेतृत्व तथा आवश्यकतानुसार सदस्य बैंकको रुपमा पनि सह-वित्तीयकरण कर्जा प्रदान गर्नेछ ।