चालू पूंजी कर्जा

बैंकले विभिन्न व्यापारिक फर्महरु, उद्योगहरु र अन्य व्यावसायिक संस्थाहरुलाई निजहरुको चालु सम्पत्ती तथा दायित्वहरुको नियमित मूल्यांकन गरेर निजहरुलाई आवश्यक पर्ने चालु पूंजीकर्जा प्रदान गर्नेछ । साथै निजहरुको चालु सम्पत्ती तथा दायित्वहरुको नियमित मूल्यांकन गरेर कर्जा सीमानिर्धारण गर्नेछ ।

बैंकले व्यावसाय संचालन गर्नको लागि छोटो अवधिको लागि चालु पूंजीकर्जा प्रदान गर्नेछ । साथै उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कर्जाहरुको मागपुरा गर्नका लागि चालु पूंजीकर्जा प्रदान गर्नेछ । बैंकले व्यावसायिक संस्था तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी रहेको व्यावसायलाई आवश्यक पर्ने कोषमा आधारित तथा गैह्र कोषमा आधारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने छ । कोषमा आधारित कर्जा सुविधाहरुमा बैंकले अधिबिकर्ष कर्जा, डिमाण्ड कर्जा, बिल डिस्काउण्ट आदि छन् भने गैह्रकोषमा आधारित कर्जा सुविधाहरुमा प्रतितपत्र, बैंक ग्यारेण्टी आदि रहेका छन् ।