रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Kushal Suppliers 1 Panchthar Phidim 1 024-52757/9851078382/9842746153
New Namaste Enterprise Yashok Bazar 1 Panchthar Yashok Bazar, Pachthar 024-520529/9742602786
Purbi Pahadi Money Transfer 1 Panchthar Near By Panchami Chowk Ghurbishe Panchami 023-696194/9801413017/9862664600
Ranke Multipurpose Co Ltd. Ranke 1 Panchthar Pauwa Sartap-6 Ranke Panchthar 024-411030
New Samjhana Money Transfer 1 Panchthar Near Prathamik Swasthya Kendra Panchami 1 023-697887/9752607277
Jorpokhari Money Transfer 1 Panchthar Jorpokhari 024-691143/9806060556
Ranke Bahudesiya Sahakari Sanstha Ltd 1 Panchthar Pauwa SartapRanke Panchthar 024-411030/9842759915
Subha Laxmi Money Concern 1 Panchthar Panchthar Phidim 024-520146
Shree Ranke Multipurpose Co-operative Limited 1 Panchthar Pauwa Sartap07 Panchthar 9842746625 / 9842759915
Nirdhan Utthan Bank Ltd 1 Panchthar Phidim-1,Phidim Phanchthar 024-520503
Hamro Saving & Credit Cooperative Ltd 1 Panchthar Yasok 03 Panchthar 9849163568
Machhapuchhre Bank Limited-phidim Branch 1 Panchthar Mechi Rajmarg Chowk 024-520526/024-520527
Gaurisankar Krishi Sahakari Sanstha Ltd 1 Panchthar Phidim1 Panchthar 024-521028/9852681318
Civil Bank Limited-phidim Branch 1 Panchthar Phidim-1 024-520788
Kanchanjunga Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha 1 Panchthar Phidim Pachthar 9852681275
Nic Asia Bank Limited-phidim Branch 1 Panchthar Main Line 024-521072
Samjhana Kirana Pasal 1 Panchthar Gopetar Bazar Panchami 9752607277/9817962000
Saptakoshi Development Bank Ltd-phidim Branch 1 Panchthar Bhanu Chowk 024-521002/9852053670
Sahara Nepal Saving & Credit Co-operative Ltd-phidim-panchthar 1 Panchthar Phidim 1 Thadoline 9842759172
Kabita Money Transfer 1 Panchthar Rake Chowk 9742646343/021-540810