परियोजना तथा पूर्वाधार कर्जा

बैंकले पूर्वाधार तथा गैह्र पूर्वाधार क्षेत्रका नयां तथा संचालनमा रहेका परियोजनाको विस्तार गर्न, परियोजनामा विविधता गर्न र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार कोष तथा गैह्र कोषमा आधारित कर्जा प्रदान गर्दछ ।

पूर्वाधार तथा परियोजनाकर्जाको प्रमुख क्षेत्रहरु :

  • सौर्य ऊर्जा र जलबिधुत क्षेत्र लगायत नविकरणीय ऊर्जा सम्बन्धित परियोजना
  •  हवाई तथा उड्यान क्षेत्र
  •  दूरसंचार
  • निर्माण उद्योग : सिमेण्ट, स्टिल, पेय पदार्थ, पाईप, पशुपन्छीको लागि दाना उत्पादन गर्ने उद्योग
  •  होटल, रिसोर्ट्स तथा पर्यटन
  •  अस्पताल, नर्सिङ तथा स्वस्थ्य क्षेत्र