दिर्घ कालीन कर्जा

बैंकले नयां उद्योग तथा व्यावसाय स्थापना गर्न, संचालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पूंजीगत सम्पत्तीको लागि आवश्यक पर्ने दिर्घकालिन कर्जा प्रदान गर्नेछ ।