बैंकासुरेन्स

“सम्भावित जोखिम विरुद्ध आफूलाई बीमा ” को नारा सहित, ईबीएलले बैकासुरेन्स सेवा सुरु गरेको छ। बैंकासुरेन्सको मध्यमबाट जो कोहीले पनि आफुलाई उपयुक्त सर्वोत्कृष्ट बिमा योजना आफ्नो आवश्यकता अनुरुप सजिलै बैंक बाट खरिद गरी समयमै भुक्तानी दिन सक्नु हुन्छ । हामीहरुले विभिन्न बिमा कम्पनीको योजनाहरु (जीवनबिमा साथै निर्जीवन बिमा) लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेका छौ । बैंकासुरेन्सका सेवाहरु हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकहरुको लागि जुनै किसिमको जोखिमहरु विरुद्धको बीमाको एक उत्कृष्ट विकल्प हो ।

बीमा योजनाहरु :

१. फिऊचर केयर डिपोजिट प्रोटेक्सन स्किम (योजना)

 • प्रवेश उमेर: १८ देखि ५४ वर्ष
 • अवधि: ५ देखि २० वर्ष
 • लाभ: बीमा अवधि को समयमा जीवन को कवरेज, दुर्घटना को लाभ (२०० %) र परिपक्वता मूल्य
 • राईडर्स: गम्भीर बिमारीहरु , अशक्तता/अपाङ्गता लाभ, प्रिमियम  माफी फाइदा

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

२ . शिक्षा सुरक्षा योजना (ईपीपी)

 • प्रवेश उमेर : ३१ दिन देखि  १५  वर्ष ( बाल योजना)
 • अवधि: १० बर्षदेखि २५  वर्ष
 • लाभ: बीमा को समयमा जीवन कवरेज, मासिक आम्दानी लाभ, प्रिमियम माफी फाइदा र परिपक्वता मूल्य
 • राईडर्स: अक्षमता संरक्षण, जीवन हेरचाह/संरक्षण

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

३ . जीवन आनन्द योजना

 • प्रवेश उमेर : १६ वर्ष to 65 वर्ष
 • अवधि: ५ बर्ष देखि २५  बर्ष
 • लाभ: सम्पूर्ण जीवन कवरेज र परिपक्वताको मूल्य
 • राईडर्स: दुर्घटना मृत्यु बिमा फाइदा

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

४ . जीवन तरङ्ग योजना

 • प्रवेश उमेर : १५ वर्ष देखि   ६०   वर्ष
 • अवधि: १० बर्षदेखि २०  बर्षसम्म
 • लाभ: पूर्ण जीवन कवरेज, बोनस मा परिपक्वता र पेन्सन (परिपक्वताको ५ % प्रति वर्ष ) परिपक्वतापछि।
 • राईडर्स: दुर्घटना मृत्यु बिमा फाइदा

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

५ . बाल सावधिक योजना (Child Endowment Plan)

 • प्रवेश उमेर :  १  दिन  देखि   १०  वर्ष (यानी बाल योजना)
 • अवधि: १५ बर्षदेखि ३५  वर्ष
 • लाभ: बीमा बीमा अवधि र परिपक्वताको मूल्यको समयमा जीवन कवरेज।
 • राईडर्स: दुर्घटना मृत्यु-बिमा लाभ , असक्षमता/अशक्तता/अपाङ्गता लाभ , प्रिमियम  माफी फाइदा

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

६ . सुरक्षित जीवन बीमा (Surakchit Jeewan Beema)

 • प्रवेश उमेर : ११  वर्ष देखि ६०  वर्षसम्म
 • अवधि: ५  देखि ५०  वर्ष
 • लाभ:  बिमा अवधिको समयमा जीवन सुरक्षण (लाइफ-कवरेज), र परिपक्वता मूल्य
 • राईडर्स: दुर्घटना मृत्यु-बिमा लाभ , असक्षमता/अशक्तता/अपाङ्गता  लाभ, प्रिमियम  माफी फाइदा

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

७. जीवन सहारा

 • प्रवेश उमेर : १६ वर्ष देखि   ६५  वर्ष
 • अवधि: ५ बर्षदेखि ५४  वर्ष
 • लाभ: सम्पूर्ण जीवन सुरक्षण (लाइफ-कवरेज),र परिपक्वताको मूल्य
 • राईडर्स: दुर्घटना मृत्यु-बिमा लाभ

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

८ . जीवन सारथी बीमा योजना

 • प्रवेश उमेर : १८ वर्ष देखि   ५०  वर्ष
 • अवधि: १५ बर्षदेखि ३०  वर्ष
 • लाभ: बिमाअवधि भरिको लागि  श्रीमान र श्रीमती  दुवैको  संयुक्त जीवन सुरक्षण को साथ साथै परिपक्वताको मूल्य
 • राईडर्स: दुर्घटना मृत्यु-बिमा लाभ

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

९ . नौलो जीवन समृद्धि बीमा योजना

 • प्रवेश उमेर : १६  वर्ष देखि   ६०  वर्ष
 • अवधि:  १०  वर्ष, १५  वर्ष, २०  वर्ष र २५  वर्ष
 • लाभ: बिमाअवधि  भरिको जीवनको  सुरक्षण  (कवरेज), आश्वस्त गरिएको राशि परिपक्वता मिति पुर्व नै  इन्स्टलमेन्टमा रकम भुक्तानी हुनेछ, र साथै परिपक्वता मा बोनस
 • राईडर्स: दुर्घटना मृत्यु-बिमा लाभ, असक्षमता/अशक्तता/अपाङ्गता  लाभ, र  प्रिमियम  माफी फाइदा

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

१o . केटा केटी जीवन बीमा

 • प्रवेश उमेर : १  वर्ष  देखि ११  वर्ष (यानी बाल योजना)
 • अवधि: ८  बर्ष देखि १८  वर्ष
 • लाभ:  बिमाअवधि  भरिको जीवनको  सुरक्षण  (कवरेज) र  परिपक्वता मूल्य
 • राईडर्स: अतिरिक्त बाल जोखिम कवरेज फाइदा , प्रिमियम  माफी फाइदा र मासिक आय लाभ
 • हामीले बीमाको उत्पादनको विस्तृत दायरा प्रदान गरेका छौं, ईबीएल तपाईंको बीमा आवश्यकता पूरा गर्न उत्तम स्थान हो।

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

११ . जीवन अमृत बीमा नीति

 • प्रवेश उमेर: १६  वर्ष देखि  ६५  बर्ष
 • अवधि: ५  बर्ष देखि २५  बर्ष
 • अधिकतम परिपक्वता आयु: ७० बर्ष
 • लाभ: पूर्ण जीवन कवरेज र परिपक्वता मूल्य
 • राईडर्स: अतिरिक्त अतिरिक्त मृत्यु बिमा

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

१२. अमृत बर्ष बीमा नीति

 • प्रवेश उमेर: १८ वर्ष देखि   ६०  बर्ष
 • अवधि: ७ , १० , १३ , १६ , १९ , २२  र २५  वर्ष।
 • अधिकतम परिपक्वता आयु: ७० वर्ष
 • लाभ: जीवन कवरेज र आश्वस्त गरिएको राशि परिपक्वता मिति पुर्व नै  इन्स्टलमेन्टमा रकम भुक्तानी हुनेछ
 • सवारहरू: अतिरिक्त मृत्यु बिमा लाभ

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

१३ . बाल अमृत बीमा नीति

 • प्रवेश उमेर: १ वर्ष देखि १५  वर्ष (आश्वासन को लागि) र २०  देखि ५०  वर्ष (प्रस्तावक को लागि)
 • अवधि: ११ र २०  वर्ष
 • अधिकतम परिपक्वता आयु: ७० वर्ष
 • लाभ: जीवन कवरेज, मासिक आय लाभ, प्रिमियम माफी

तपाइँको प्रिमियम गणना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

गैर—जीवनबीमा :

 • सम्पतिबिमा
 •  

  सवारी साधनबीमा

 •  

  ग्राहस्थबीमा

 •  

  इन्जीनियरीङ्ग बीमा

 •  

  हवाइबीमा

 •  

  सामुन्द्रिकबीमा

 •  

  विविधबीमा

हजुरहरुको कुनै पनि प्रकारको बीमाको आवश्यकताको लागि,  कृपया हाम्रो  नजिकै को शाखाको भ्रमण गर्नु होला ।