करोबार सीमा

बिभिन्न कारोबारका सिमाहरु

 

नगद काउन्टरबाट विप्रेषण भुक्तानी

रु: १,००,०००

मोबाइल बैंकिंग

प्रति कारोबार: रु १,००,०००/-

प्रति दिन: रु ३,००,०००/-

प्रति महिना: रु २०,००,०००/-

इन्टरनेट बैंकिंग

प्रति कारोबार: रु. ५,००,०००/-

प्रति दिन: रु. १०,००,०००/-

प्रति महिना: रु. ५०,००,०००/-

एटीएम नगद निकासी – नेपाल

प्रति कारोबार : रु २५,०००/-

प्रति दिन: रु ७५,०००/-

एटीएम नगद निकासी – भारत

प्रति कारोबार: भारु: १०,०००/-

प्रति दिन: भारु: १५,०००/-

POS खरीद सीमा

दैनिक: नेरु: १,००,०००/- (नेपाल)

दैनिक: भारु: १,००,०००/- (भारत)

क्रेडिट कार्ड नगद निकासी

सीमाको १०%