विदेशी विनिमय दर

Latest Exchange Rates as on 23/06/2024

मुद्रा एकाइ Cash (Purchase)*
(Below Deno 50)
Doc & Cash (Purchase)*
(Deno 50 & Above)
कागजात (बिक्री)
UAE DIRHAM(AED) 1 36.09 36.09 36.46
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 88.52 88.52 89.42
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 96.9 96.9 97.88
SWISS FRANC(CHF) 1 148.86 148.86 150.37
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 18.32 18.32 18.5
EURO(EUR) 1 142.29 142.29 143.73
GB POUND(GBP) 1 168.09 168.09 169.79
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 16.99 16.99 17.16
JAPANESE YEN(JPY) 10 8.47 8.47 8.56
KOREAN WON(KRW) 10 0.96 0.96 0.97
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) 1 28.13 28.13 28.41
QATARI RIYAL(QAR) 1 36.37 36.37 36.74
SAUDI RIYAL(SAR) 1 35.34 35.34 35.69
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 97.97 97.97 98.96
THAI BHAT(THB) 1 3.61 3.61 3.65
US DOLLAR(USD) 1 132.63 133.3 133.9
Page updated at: 2024-06-23 06:26:22

यी दरहरू अमेरिकि डलर ५००० /- सम्म को बराबर मान्य छन्।

नोट: ट्रेजरी विभागले USD ५००० बराबर वा सो भन्दा बढी कारोबारको लागि दरहरू सल्लाह दिनेछ।