एन्.आर.एन बचत खाता

यो गैर-आवसीय नेपाल हरुका लागि विदेशी मुद्रामा जम्मा गर्न मिल्ने खाता हो ।

  • गौर-आवसीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न दिइनेछ ।
  • जम्मा रकम र त्यसको ब्याज सजिलै विदेश फिर्ता लान सकिने ।
  • इमेलद्वारा मासिक रुपमा स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराइने ।

Get Us to Call You Back

"*" indicates required fields

DO YOU HAVE AN ACCOUNT AT EVEREST BANK?*