रेमिट बचत खाता

न्यूनतम ब्यालेन्स:

Rs: १०० / –

ब्याजदर:

उच्च र आकर्षक ब्याजदर

सुविधा:

  • सजिलो निकासी र जम्मा
  • चेक बुक सुविधा
  • कुनै पनि शाखा बाट बैङ्किङ् सेवा
  • इन्टरनेट / एसएमएस बैङ्किङ् सेवा
  • अवश्यकता अनुसार स्टेट्मेन्ट
  • मोबाइल बैङ्किङ् सुविधा