उद्देश्य
 • भौतिक तथा अभौतिकरण भएका शेयरहरुको प्राथमिक सुरक्षणको आधारमा ।
योग्यता
 • व्यक्ति , फर्म र कम्पनीहरु ।
 • बैँकबाट स्वीकृत प्राप्त तथा नेपाल स्टक एक्सचेंजमा सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयरको रोक्का गर्नु पर्ने ।
 • बैँकको नाममा हस्तान्तरणयोग्य शेयर हुनु पर्ने ।
सीमा
 • व्यक्ति / फर्म / कम्पनीहरुलाई आबश्यकता अनुसार ।
प्रकृति
 • अधिविकर्ष र डिमान्ड कर्जा
मार्जिन
 • कम्तिमा ५० %
 • रोक्का गरिने शेयरको अघिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ५० % सम्म मात्र कर्जा प्रदान गरिने ।
 • ऋण सिमा (Drawing Power) हरेक हप्ता गणना गरिने ।
 • शेयरको मूल्यमा घटबढ भएमा मार्जिनको भुक्तानी आह्वान गर्ने ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समयसमयमा परिवर्तन हुनसक्ने) ।
भुक्तानी
 • सन्तोषजनक कार्य सम्पादनको आधारमा समय समयमा नवीकरण हुने
सुरक्षण
 • बैँकको नाममा सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्डमा शेयर रोक्का गर्ने ।